REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE IN REGIUNEA CONSTANTA – IALOMITA – ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR

Compania: Romair Consulting
Buget proiect: 821.094.918 LEI
Beneficiar: RAJA S.A. CONSTANTA
Data receptiei: 2013-2015
Sef proiect: Ioan Rusu

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea durabila a sistemelor de apa si canalizare din judetul Constanta si din judetul Ialomita prin imbunatatirea calitatii serviciilor existente si reducerea impactului negativ al descarcarilor de apa uzata.
Scopul contractului de supervizare il reprezinta furnizarea de asistenta tehnica catre Autoritatea Contractanta, sub forma serviciilor de supervizare pentru implementarea a 41 contracte de lucrari (20 de contracte de proiectare si executie si 21 de contracte de executie lucrari), care au inclus lucrari de construire, extindere, reabilitare retele de apa si canalizare, statii de pompare ape uzate, statii de tratare si statii de epurare ape uzate, in vederea atingerii obiectivelor generale si specifice ale proiectului.
Contractul de asistenta tehnica este unul din cele mai mari din punct de vedere al volumului investitiilor care au facut obiectul serviciilor de supervizare care pot fi sintetizate astfel: 267 km de conducte de alimentare si distributie apa, 378 km de conducte de colectare apa uzata menajera, 4 rezervoare, 33 surse de apa, 2 statii de tratare, 55 statii de pompare apa si apa uzata, 12 statii de epurare.