CURSURI SI EVENIMENTE

Una dintre activitatile ARIC o reprezinta organizarea de evenimente si cursuri de specialitate cu scopul profesionalizarii membrilor asociatiei, constructorilor dar si a celorlati specialisti angrenati in implementarea contractelor.

Obiective
• Interpretarea unitara a clauzelor si sub-clauzelor contractuale
• Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene
• Eliminarea sincopelor in derularea contractelor

Teme
Module aliniate la programele FIDIC de instruire (sesiuni de training)

• Utilizarea conditiilor de contract FIDIC
• Managementul revendicarilor si solutionarea disputelor
• Managementul contractelor FIDIC

Module la solicitarea autoritatilor contractante:
• Studii de caz (dispute, revendicari)

Conditii Speciale de Contract
Personalul care asigura instruirea este acreditat FIDIC  si/sau acreditat ca formatori de Manageri de Proiect.

EVENIMENTE

CURSURI DE INSTRUIRE