CODUL ETIC

Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti considera ca activitatea profesiei de consultant este necesara pentru realizarea unei dezvoltari reale a societatii si a mediului inconjurator.

Pentru a se impune, consultantul trebuie sa-si imbunatateasca permanent cunostintele si abilitatea, asigurandu-si respectul si increderea societatii prin integritate, profesionalism si deciziile luate, precum si remunerarea corespunzatoare.

Toti membrii asociati ai Asociatiei Romane a Inginerilor Consultanti sunt de acord si considera ca urmatoarele principii sunt fundamentale in comportamentul reprezentantilor acestora pentru a determina societatea sa manifeste increderea necesara profesiei de consultant :

Responsabilitate fata de societate si profesie 1. Acceptarea responsabilitatii profesiei fata de societate, fata de societate,si profesie;
2. Identificarea de solutii care sunt compatibile in principiu cu rezolvari realiste;
3. Sustinerea in orice situatie a demnitatii, corectitudinii si a reputatiei
profesiei de consultant.
Competenta 4. Mentinerea cunostintelor si abilitatii necesare la nivelul dezvoltarii tehnologice,legislative si de management, precum si asigurarea abilitatii, precautiei si a grijii necesare pentru serviciile asigurate clientilor;
5. Abtinerea de la prestarea de servicii pentru care nu are competenta necesara.
Integritate 6. Desfasurarea, in orice situatie, a activitatii in interesul legitim al clientului si realizarea sarcinilor profesionale cu integritate si loialitate.
Impartialitate 7. Asigurarea impartialitatii in privinta recomandarilor si a deciziilor;
8. Informarea clientului cu privire la orice conflict de interese potential care ar putea apare in exercitarea misiunii sale;
9. Neacceptarea unei remunerari care sa influenteze deciziile independente.
Corectitudine 10. Promovarea principiului “selectiei prin competenta”;
11.Evitarea afectarii, intentionate sau din neatentie, a reputatiei sau activitatii altora;
12. Neangajarea, direct sau indirect, in actiunea de inlocuire a altui consultant care este deja angajat intr-o activitate concreta;
13. Neacceptarea inlocuirii altui consultant inainte de notificarea, in scris, a acestuia si in nici un caz inainte de a fi anuntat de catre client despre rezilierea contractului cu consultantul angajat anterior;
14. Manifestarea conduitei profesionale adecvate si a politetii in cazul in care este solicitat sa analizeze activitatea altcuiva.
Coruptie 15. Necastigarea sau oferirea de plati de nici un fel care pot fi percepute sau pot avea ca efect:
– influentarea procesului de selectie sau retribuirea inginerilor consultanti si/sau a clientilor acestora;
– influentarea opiniei impartiale a inginerului consultant.
16. Cooperarea,pe deplin cu orice organism de ancheta legitim constituit in scopul investigarii administrarii oricarui contract de servicii sau de constructii.