CONFERINTA ANUALA A ASOCIATIEI EUROPENE DE DREPTUL CONSTRUCTIILOR 2018

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ DE DREPTUL CONSTRUCȚIILOR
VĂ INVITĂ LA
CONFERINȚA ANUALA ESCL 2018
“European Construction Public Procurement, Current Issues and Perspectives”

Asociația Europeană de Dreptul Construcțiilor organizează la București în perioada 25-28 octombrie 2018 Conferința sa anuală cu tema : “Probleme curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor.
Tematica principală a conferinței ”European Society of Construction Law” va fi axată pe problemele curente și perspectivele achizițiilor publice din domeniul construcțiilor, la nivel național și european, dar în cadrul dezbaterilor vor abordate și alte teme de larg interes pentru piața construcțiilor, de la impactul noilor modificări legislative până la noile tendințe în domeniu, fie că vorbim de particularități ale contractelor în aria construcțiilor, arbitraj și metode alternative de rezolvare a disputelor sau aspecte prinvind legislația specială în construcții.
Conferința va beneficia și de prezența unor speakeri internaționali, dar și a unor apreciați specialiști de dreptul construcțiilor din România. Speakerii invitați să participe la Conferința din acest an vor dezbate provocările practice intalnite și soluțiile pe care le-au identificat în domeniul achizitiilor publice, precum și modalitățile de soluționare a litigiilor în proiecte publice de construcții, modelele de contracte sau alte probleme legate de acest domeniu.
Conferinta va fi structurata astfel:
25 octombrie 2018: „ACADEMIC FORUM & SESIUNILE DE LUCRU”, este ziua în care se dorește a fi creată o platformă de discuții cu privire la mai multe probleme actuale din domeniul dreptului construcțiilor. Sesiunea va fi structurată în două module, unul academic, în care se vor prezenta lucrarile științifice înscrise de autori și aprobate de consiliul științific, iar, apoi, va urma o dezbaterea asupra viitorului studiilor de specialitate în dreptul construcțiilor, atât asupra celor existente la nivel european, dar și asupra posibilității dezvoltării de astfel de programe în România. Cea de-a doua parte va fi rezervată specialiștilor în domeniu, avocați, arhitecți sau ingineri consultanți care vor dezbate asupra problemelor actuale din acest domeniu.
26 octombrie 2018 va avea loc „SESIUNEA PLENARĂ” , în care vor fi prezentate 11 rapoarte de țară privind situația actuală a legislației achizițiilor publice în fiecarea dintre acestea. Fiecare țară raportoare își va trimite la București un specialist în achiziții publice, cadru didactic sau recunoscut specialist, care va avea la dispoziție 25 de minute să ne prezinte stadiul actual în acest domeniu și provocarile viitoare în context european. Amintim dintre țările rapoartoare: Germania, Marea Britanie, Franța, Spania, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Italia, Olanda, Elveția și, desigur, România.
27 octombrie 2018 înseamnă și data în care în cadrul „ADUNĂRII GENERALE A PREȘEDINȚILOR” asociațiilor membre a ESCL se va semna Actul constitutiv actualizat al Asociației Europene de Dreptul Construcțiilor, un act care încheie o perioadă de 3 ani de negocieri între statele membre și ne bucurăm că acest eveniment va avea loc la București.
Înscrierea participanților se face prin intermediul site-ului Asociației Române de Dreptul Construcțiilor, la http://rscl.ro/escl-2018-ro/, iar pentru orice detalii și alte informații nu ezitați a ne contacta pe adresele de e-mail generale: office@rscl.ro și romanianscl@gmail.com sau pe cea dedicată evenimentului: escl2018@rscl.ro
In cazul in care doriti sa participati cu o prezentare, va rugam a ne comunica acest lucru pe emailurile indicate mai sus.

Mai multe detalii privind conferința puteți găsi pe site-ul acesteia: http://rscl.ro/escl-2018-ro/