NOUA CONDUCERE ARIC

In cadrul Adunării Generale Ordinare a Asociației Române a Inginerilor Consultanți desfășurată în data de 27 aprilie 2022, au fost aleși în unanimitate, ca urmare a votului exprimat de către membrii prezenți, un nou președinte al asociației noastre, domnul  Ing. Dinu Popescu și un nou secretar general, în persoana domnului Ing. Alexandru Gondosch.

Domnul Ing. Dinu Popescu este membru ARIC încă de la înființarea asociației, are o experiență de peste 40 de ani în industria  consultanței inginerești, este un profesionist cunoscut și respectat în acest sector.  În ultimii opt ani a activat în poziția de Secretar General ARIC, implicându-se în toate demersurile și acțiunile întreprinse la nivelul asociației, atât în plan intern, cât și în plan extern, în cel din urmă remarcându-se în mod deosebit în relația cu organizațiile FIDIC și EFCA.  

În scurt timp, noul președinte ARIC își va contura strategia și planul de măsuri pentru perioada următoare, potrivit viziunii domniei sale acestea urmând să pună accent pe:

–        Atragerea unui număr cât mai mare de tineri profesionisiti în rândurile membrilor ARIC, care să se implice activ, să vină cu idei inovatoare, cu propuneri de soluții tehnologice care și-au dovedit eficiența în alte țări, toate menite să  contribuie la progresul industriei noastre

–        Promovarea digitalizării la nivelul firmelor de proiectare și consultanță, implementarea BIM (Building Information Modeling) în România fiind unul dintre obiective

–       Lobby și presiuni la nivel politic, guvernamental, legislativ și administrativ pentru ca ARIC să își impună punctele de vedere, să modifice condițiile abuzive impuse de autoritățile contractante prin Caietele de Sarcini și contracte, astfel încât Inginerului Consultant să i se redea autoritatea, să fie din nou respectat atât de Constructor, cât și de Beneficiar

–        Evidențierea rolului deosebit de important pe care îl are proiectarea, aceasta fiind faza în care se pun bazele pentru o derulare sănătoasă a întregului contract

–        Formarea la nivelul ARIC a unui corp de adjudecători de valoare

–        Organizarea și participarea la cât mai multe întâlniri cu asociații de profil din Europa pentru ca asociația noastră  să devină tot mai importantă și cunoscută 


Domnul Ing. Alexandru Gondosch este absolvent al Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri București, deține o vastă experiență locală și internațională în construcția de autostrăzi și drumuri naționale. În ultimii 18 ani, dl Gondosch a fost implicat în multiple proiecte importante cu valori de până la 200 milioane USD, în forme variate (FIDIC RB, FIDIC YB, MDB și formele modificate ale acestora), acționând mereu pentru a avea, în fiecare dintre activitățile asociate acestor proiecte, un management eficient și de calitate.

 Având dezvoltarea profesională axată pe îmbunătățirea continuă și livrarea cu succes a proiectelor în care a fost implicat, dl Alexandru Gondosch și-a intensificat în ultimii 6 ani creșterea expertizei în planificare, analiză întârzierilor contractelor, formularea revendicărilor și rezoluția disputelor. Astfel, a urmat cursuri de dezvoltare profesională la Londra, Marea Britanie (MCIARB) și la Stuttgart, Germania (MBE, Internațional Construction Practice and Law).

Își dorește că ARIC să își impuna tot mai mult vocea în domeniul construcțiilor și consultanței, să devină un real punct de referință în ce privește recomandările și soluțiile oferite pentru a îmbunătăți piața de construcții și contractele între sectorul public și privat din România. De asemenea, unul dintre obiectivele sale este de atrage cat mai multi tineri profesionisti in activitatea asociatiei.