search-logoj-deva

Autostrada Lugoj – Deva, lot 1 (km 0+000 – km 27+400)
Consultant: SEARCH CORPORATION
Beneficiar: CNADNR
Valoarea investitiei: 279,773,129 EUR
Perioada executiei: 2011 –2013

Proiectul Construcţia autostrăzii Lugoj-Deva, parte a coridorului Paneuropean de Transport nr. IV, a fost promovat în cadrul Axei prioritare 1 „Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE” domeniul major de intervenţie 1 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei Prioritare TEN-T 7”.
Search Corporation a asigurat serviciile de supraveghere a lucrarilor de constructie ale Autostrazii Lugoj – Deva, lot 1, situat în partea de vest a ţării, în zona Banatului, fiind cuprins în teritoriul administrativ al Judeţului Timiş şi având o lungime totală de 27,620 Km. Printre lucrarile de inginerie cuprinse in proiect enumeram: 116 podete, 27 poduri si pasaje, 4 noduri de circulatie iar volumele de lucrari au inclus: 9 milioane m3 terasamente, suprafata structura rutiera 1,1 milioane m2, 205 milioane ml rigole si santuri, 200 milioane ml parapete.