CONCURS DE PROIECTE ALE MEMBRILOR ARIC

ARIC va organiza un sistem de premiere a proiectelor realizate de membri ARIC.

Pentru premiile anului 2015, memrbii ARIC care doresc sa participe vor transmite pana la data de 15 ianuarie 2016 o propunere a unui proiect realizat in ultimii 2 ani in domeniul proiectarii sau a serviciilor de supervizare.

Propunerea trebuie sa contina urmatoarele informatii:

  • Denumire;
  • Buget;
  • Beneficiar;
  • Data receptiei la terminare (copie de pe procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor);
  • Sef proiect;
  • Descrierea pe scurt a proiectului continand elemente care considerati ca sunt originale/inovatoare;
  • Fotografii (3-4) relevante.

Propunerile urmeaza a fi analizate iar ca in urma selectiei se vor acorda premii in cadrul Adunarii generale ordinare din martie 2016. De asemenea , ARIC are in vedere promovarea proiectelor castigatoare catre concursul de proiecte al EFCA si FIDIC.