CATRE MEMBRI ARIC

Stimaţi membri,

ARIC are în vedere iniţierea în următoarea perioadă a unor acţiuni de tip „watch-dog” privind derularea procedurilor de achiziţie publică în domeniile de interes pentru industria noastră.

În calitate de organizatie profesională consideram ca este dreptul şi obligaţia noastră de a notifica autortăţile contractante şi ANAP (Agentia Nationala pentru Achiziţii Publice) privind publicarea unor anunţuri de achiziţii publice care conţin încălcări ale normelor legale (de exemplu: utilizarea exclusiva a criteriului de atribuire „preţul cel mai scăzut” în cazul contractelor de servicii având ca obiect prestaţii intelectuale, cum ar fi cele de consultanţă/asistenţă tehnică, elaborare studii, proiectare sau supervizare).

Pentru a putea îndeplini acest rol, rugăm toţi membrii noştri să ne aducă la cunoştiinţă, imediat ce au cunoştinţă, apariţia unor asemenea anunţuri, pentru ca ARIC să poată transmite în timp util aceste notificări către autorităţile publice care lansează respectivele proceduri de achiziţie publică cu nerespectarea prevederilor legale, precum şi către ANAP.