CONCURS DE PROIECTE ALE MEMBRILOR ARIC

ARIC continua si in 2016 concursul de proiecte realizate de membri ARIC.

Pentru premiile anului 2016, memrbii ARIC care doresc sa participe vor transmite pana la data de 15 ianuarie 2017 o propunere a unui proiect realizat in ultimii 2 ani in domeniul proiectarii sau a serviciilor de supervizare.

Propunerea trebuie sa contina urmatoarele informatii:

– Denumire;
– Buget;
– Beneficiar;
– Data receptiei la terminare (copie de pe procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor);
– Sef proiect;
– Descrierea pe scurt a proiectului continand elemente care considerati ca sunt originale/inovatoare;
– Fotografii (3-4) relevante.

Propunerile urmeaza a fi analizate iar ca in urma selectiei se vor acorda premii in cadrul Adunarii generale ordinare din martie 2017. De asemenea , ARIC are in vedere promovarea proiectelor castigatoare catre concursul de proiecte al EFCA si FIDIC.